Blog Miss Legal – Rechten en plichten van een werknemer

https://miss-legal.nl/

Je staat vroeg in de morgen op, je gaat naar je werk, brengt daar acht uur door en vervolgens ga je naar huis. Elke dag herhaalt zich hetzelfde ritueel, maar wat zijn nu eigenlijk je rechten en plichten als werknemer? Mag je werkgever je naar de kaasafdeling sturen terwijl je op de vleesafdeling staat? Mag je twintig augurken op een hamburger gooien als je eigenlijk er maar twee op hoeft te leggen? Uiteraard kunnen we niet alle rechten en plichten bespreken maar we geven je een paar voorbeelden.

Wat zijn mijn rechten als werknemer?

 • Alleen bij een arbeidsovereenkomst bouw je vakantiedagen op, niet bij een overeenkomst van opdracht of overeenkomst van aanneming van werk. Je hebt recht op het wettelijk aantal vakantiedagen: vier keer het aantal werkdagen per week. Bij een volledige werkweek is dat dus 4 x 5 = 20 dagen per jaar. Dit is het minimum, je kunt recht hebben op meer vakantiedagen, check je arbeidsovereenkomst of cao.
 • Daarnaast heb je recht op minimaal 8% vakantiegeld van je brutojaarsalaris, extra vergoedingen tellen bij deze berekening van het vakantiegeld niet mee. Het vakantiegeld moet één keer in de twaalf maanden worden uitgekeerd. De opbouw van je vakantiegeld loopt tijdens ziekte door. Ontvang je in het tweede ziektejaar 70% van je laatst verdiende loon, dan bouw je over dat bedrag vakantiegeld op. Afwijkende bepalingen kunnen in een cao zijn opgenomen. 
 • Je hebt recht op een gedetailleerde opgave van je salaris: op de salarisstrook dienen onder andere de hoogte van het minimumloon van iemand van jouw leeftijd en functie, het uit te betalen bedrag aan loon en de bedragen die zijn ingehouden te zijn vermeld. Verder kun je zien hoeveel Sociale Verzekeringsdagen (SV-dagen) je hebt opgebouwd. Je moet minimaal 52 SV-dagen in een kalenderjaar hebben opgebouwd om aanspraak te kunnen maken op WW.
 • Je werkgever kan je loon in verschillende vormen betalen: in geld, producten van de onderneming waar je werkt (met uitzondering van alcoholhoudende drank en voor de gezondheid schadelijke genotmiddelen), het gebruik van een woning en diensten. Met andere woorden: werk je op een boerderij en krijg je melk en kaas mee, dan kunnen deze producten als loon worden gezien.
 • Je hebt recht op een loon of pensioen dat gelijk is aan dat van een werknemer van de andere sekse die gelijkwaardige arbeid verricht. Dat er tussen werknemers die gelijkwaardig werk verrichten toch loonverschillen bestaan, is vaak het gevolg van onderhandelingen. Het komt ook voor dat loon- of pensioenregelingen in strijd zijn met de wet. Zo heeft de Hoge Raad, ons hoogste rechtsorgaan, nog op 18 december 2015 geoordeeld dat een pensioenreglement van een bank (!) in strijd is met de wet.
 • Ontstaat er door jouw toedoen schade bij de uitvoering van je werk, dan ben je in eerste instantie hiervoor niet aansprakelijk: waar gehakt wordt, vallen spaanders. Van deze regel kan je werkgever alleen bij schriftelijke overeenkomst afwijken én alleen als je hiervoor als werknemer bent verzekerd. Uiteraard is dit anders als de schade wordt veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. De werkgever kan dan de schade op jou verhalen. In eerste instantie komt de boete voor rekening van de werkgever, maar let op: hij kan de verkeersboete op de werknemer verhalen als hij kan aantonen dat de werknemer opzettelijk of bewust roekeloos heeft gereden.
 • Je hebt recht op een getuigschrift. Wat moet erin staan: de werkzaamheden die je hebt uitgevoerd, de begin- en einddatum van je dienstverband, een opgave van de wijze waarop je aan je verplichtingen hebt voldaan, een opgave waarom de arbeidsovereenkomst is geëindigd en, als je werkgever de arbeidsovereenkomst heeft beëindigd, de reden waarom hij dit heeft gedaan. Ben jij op een dag er klaar mee omdat je het hoofd van je werkgever niet meer kunt zien? Verlaat je vervolgens scheldend het bedrijf, dan is het verstandig om alleen de werkzaamheden en de begin- en einddatum op het getuigschrift te laten vermelden. 😉

Wat zijn mijn plichten als werknemer?

 • Eén van je belangrijkste plichten is jezelf als een ‘goed werknemer’ te gedragen. Dat is een best ruim geformuleerd begrip en de betekenis ervan verschilt per geval. Zo dien je in ieder geval je werkzaamheden naar beste vermogen te verrichten. Daarnaast wordt van je verwacht dat je loyaal bent naar je werkgever. Vaak houdt het in dat je bereid bent om een keer over te werken of in te vallen voor je collega. Maar van jou kan ook worden verwacht dat je gedurende een bepaalde periode andere werkzaamheden verricht. Je werkgever mag dus van jou vragen om op de kaasafdeling te werken in plaats van op de vleesafdeling. 
 • Social media: als goed werknemer pas je natuurlijk op met de social media. Heeft je werkgever je geen vrij gegeven op de dag dat jij dat graag wilde? En heb je nu bepaalde ideeën over wat je met je werkgever zou willen doen? Houd die dan voor jezelf! Uitlatingen die beledigend en schadelijk zijn voor reputatie van je werkgever en kunnen een reden vormen om jouw arbeidsovereenkomst te laten ontbinden door de rechter. Daarnaast hoef je ook niet meer te rekenen op een volledig getuigschrift (zie boven).
 • Je dient de instructies van je werkgever op te volgen over hoe je je werk moet doen of welke kleding je moet dragen. Hij mag jou opdragen twee in plaats van twintig plakken augurk op een hamburger te leggen. Van jou kan worden verlangd dat bedrijfskleding (gewassen en gestreken) wordt gedragen. Twijfel over je de instructies? Ga na of je werkgever kledingreglementen hanteert. Mocht er niets zijn, dan zal de rechter bij een conflict jouw belangen afwegen tegen die van de werkgever.
 • Bij ziekte mag de werkgever van je verlangen dat je redelijke voorschriften van hem of de deskundige opvolgt, dat je je medewerking verleent bij het opstellen van een plan van aanpak ter bevordering van je herstel en dat je passende arbeid accepteert als hij je daartoe in de gelegenheid stelt.
Vond je dit een handige blog? Deel het met je vrienden en collega’s! Wil je juridisch advies inwinnen? Dan kan dat bij Miss Legal voor een vaste prijs! Wij zijn een one-stop-legalshop voor al jouw juridische vragen, gevestigd in Nederland, België, Spanje, Portugal en UK. Wil je gewoon even met ons bellen of chatten? Dan kan dat uiteraard ook! 

 

Eerder gepubliceerd op de website van Miss legal:

Rechten en plichten van een werknemer

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *